Vážená paní, pane,

upozorňujeme Vás, že hodláte vstoupit na internetové stránky, které nejsou určeny široké veřejnosti, ale odborníkům, pedagogům nebo studentům. Mohl(a) byste získané informace nesprávně pochopit či interpretovat. Neneseme odpovědnost za jejich špatné využití.

Prohlašujete:

  1. že jste se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jste odborníkem, pedagogem nebo studentem a jste si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník, pedagog nebo student vstupem na tyto stránky vystavovala

Test kreslení hodin

Test kreslení hodin (TKH) je rychlou orientační zkouškou sloužící k detekci kognitivních poruch a demence. Úkolem vyšetřovaného je nakreslit ciferník, všechna správně umístěná čísla a nastavit dvě různě dlouhé ručičky tak, aby ukazovaly požadovaný čas. Doporučujeme zadání náročnějšího času 23:20 než obvyklých 11:10.

Test kreslení hodin umožňuje rychle posoudit více kognitivních funkcí kromě krátkodobé paměti. Protože je to zkouška snadná, zvládnou ji dobře i málo postižení jedinci. Proto tento test může být normální v časných stadiích kognitivních poruch, především Alzheimerovy nemoci.

Test se hodí pro záchyt většího kognitivního deficitu ve stadiu demence (při ztracené soběstačnosti), nikoliv mírné kognitivní poruchy. Přínosem je i při vyšetřování pacientů s podezřením na nemoc s Lewyho tělísky. S jeho správným provedením mají již v časných stádiích nemoci, což by mělo vést k úvaze o této jednotce.

Výsledek můžete snadno vyhodnotit námi vyvinutým jednoduchým skórováním BaJa na pětibodové škále, kterou lze udělat i zpaměti. Jedná se o jednoduchý a krátký systém pěti dichotomických otázek. Toto hodnocení dává větší váhu tomu, jak jsou znázorněny ručičky. Čím vyšší skór, tím lepší výkon.

Dvě provedení testu jako kvíz

Dvě provedení Testu kreslení hodin s časem 23:20 k vyhodnocení podle BaJa systému jako kvíz. Zkuste je vyhodnotit sami. Výsledky najdete níže.

Ciferník A
Ciferník B

Ke stažení

  • Test kreslení hodin se skórováním BaJa: docx pdf

Správné vyhodnocení dvou provedení testu

Skórování:

  • Ciferník A: 3 body (1 + 1 + 1 + 0 + 0)
  • Ciferník B: 2 body (1 + 1 + 0 + 0 + 0)

Článek k Testu kreslení hodin a skórování BaJa

Bartoš A, Janoušek M, Petroušová R, Hohinová M. Tři časy Testu kreslení hodin hodnocené BaJa skórováním u časné Alzheimerovy nemoci. Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112(4): 406-412.