Vážená paní, pane,

upozorňujeme Vás, že hodláte vstoupit na internetové stránky, které nejsou určeny široké veřejnosti, ale odborníkům, pedagogům nebo studentům. Mohl(a) byste získané informace nesprávně pochopit či interpretovat. Neneseme odpovědnost za jejich špatné využití.

Prohlašujete:

  1. že jste se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jste odborníkem, pedagogem nebo studentem a jste si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník, pedagog nebo student vstupem na tyto stránky vystavovala

Pojmenování obrázků a jejich vybavení (POBAV)

Písemné záměrné pojmenování obrázků a jejich vybavení (POBAV) je původním českým a krátkým testem, jehož smyslem je rychle prověřit současně více kognitivních funkcí: psanou řeč, dlouhodobou sématickou a krátkodobou paměť.

Název vystihuje hlavní obsah testování a z klíčových písmen vznikla zkratka POBAV (Pojmenování OBrázků A jejich Vybavení). Úkolem vyšetřovaného je napsat jedním slovem názvy 20 obrázků a zároveň si je zapamatovat. Vzápětí je požádán znovu napsat názvy obrázků, na které si vzpomene. Test POBAV je jednoduše proveditelný kýmkoli bez zvláštních zkušeností po krátkém zácviku. Přitom je náročný pro vyšetřovanou osobu. Mezi jeho hlavní výhody patří možnost vyhodnotit více kognitivních funkcí najednou v rámci jednoho testu v krátkém čase 4-5 minut. Vzhledem k těmto přednostem může být vhodným nástrojem ke všestrannému použití v běžné praxi pro různé odborníky v mnoha klinických situacích nejen u demencí.

Videa

Instruktážní videa

Administrace a vyhodnocení testu paměti POBAV jeho autorem

Původní český a inovativní test paměti Pojmenování obrázků a jejich vybavení (POBAV) představuje jeho autor a slouží ke včasnému záchytu poruch krátkodobé a dlouhodobé paměti a řeči. Předností testu je krátké trvání (4-6 minut), detekce minimálních kognitivních deficitů a jednoduchá administrace a vyhodnocení, které zvládne jakýkoli zaučený odborník.

Administrace a vyhodnocení testu paměti POBAV loutkolékařem MUDr. Kašpárkem

MUDr. Kašpárek je loutka, která vyšetřuje testem POBAV další loutku jako pacientku. Všechny výroky pacientky jsou autentické komentáře sesbírané od mnoha pacientů. Poté Dr. Kašpárek vysvětluje, jak se má vyšetření správně vyhodnotit. Loutkové představení bylo zvoleno kvůli anonymitě pacientů, vytvoření scénáře autentických komentářů od mnoha pacientů a také proto, že autor testu a videa prof. Bartoš chtěl být původně loutkohercem.

Videovyšetřování skutečných pacientů testem POBAV

Testem POBAV vyšetřuje 44letou pacientku a potom vyhodnocuje jeho autor prof. Bartoš

Verze POBAV: ježková
Testující osoba: prof. MUDr. Aleš Bartoš, PhD
Pacientka: 44letá středoškolačka s maturitou a 12 lety vzdělání
Kamera: Zdravotní sestra Renata Petroušová

Testem POBAV vyšetřuje 90letou pacientku jeho autor prof. Bartoš

Verze testu POBAV: dveřní
Lékař: prof. MUDr. Aleš Bartoš, PhD
Pacientka: 90letá středoškolačka s maturitou a 13 lety vzdělání
Kamera: Zdravotní sestra ambulance pro poruchy paměti Renata Petroušová

Videovyšetřování skutečných pacientů testem POBAV

Další videoukázky jsou dostupné na kanálu YouTube Aleše Bartoše.

Přednáškové představení testů ALBA a POBAV jejich autorem

Přednáška představuje praktický návod k identifikaci zapomětlivého pacienta formou zážitku vlastního vyšetření účastníků testem Amnesia Light and Brief Assessment (ALBA) a ukázkou videovyšetření testem Pojmenování obrázků a jejich vybavení (POBAV) k velmi rychlému vyšetření nejen paměti. Přednáška je na www.edumedic.cz akreditovaná ČLK. Zde po úspěšném absolvování testu 10 otázek je možné získat kredity do celoživotního vzdělávání od ČLK.

Články k testu POBAV

Další literatura k testu POBAV