Vážená paní, pane,

upozorňujeme Vás, že hodláte vstoupit na internetové stránky, které nejsou určeny široké veřejnosti, ale odborníkům, pedagogům nebo studentům. Mohl(a) byste získané informace nesprávně pochopit či interpretovat. Neneseme odpovědnost za jejich špatné využití.

Prohlašujete:

  1. že jste se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jste odborníkem, pedagogem nebo studentem a jste si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník, pedagog nebo student vstupem na tyto stránky vystavovala

Amnesia Light and Brief Assessment (ALBA)

Velmi rychlý test paměti Amnesia Light and Brief Assessment (ALBA) je původním českým a inovativním testem, jak snadno (proto v názvu Light) a rychle během dvou až tří minut (proto Brief) vyšetřit stav paměti (proto Amnesia Assessment). Zkratka testu vznikla z počátečních písmen Amnesia Light and Brief Assessment = ALBA. Dvě zábavné zkoušky spočívají v opakování věty o šesti slovech, předvádění a vzápětí vybavení šesti gest a nakonec vybavení slov původní věty. Test ALBA může být dobrým pomocníkem v klinické a výzkumné praxi při detekci kognitivních deficitů v počáteční fázi, zejména poruch paměti a řeči. Pro svou nápaditou konstrukci je zábavným testem i pro vyšetřované osoby. Může být využit různými specialisty v rámci komplexní péče o pacienty s poškozením mozku – neurology, psychiatry, geriatry, praktickými lékaři, zdravotními sestrami, sociálními pracovníky, lékárníky, psychology, klinickými logopedy, ergoterapeuty aj. Hlavní výhodou testu ALBA je to, že je velmi krátký, není třeba žádných pomůcek a dá se provést dokonce z hlavy i bez záznamového archu.

Videa

Instruktážní videa

Administrace a vyhodnocení testu paměti ALBA jeho autorem

Původní český a inovativní test paměti Amnesia Light and Brief Assessment (ALBA) je unikátní snadno proveditelná (proto v názvu Light) a tříminutová (Brief) zkouška (Assessment), která může upozornit na poruchy krátkodobé paměti (Amnesia). Autor testu ukazuje správnou administraci a vzápětí vyhodnocení první verze.

Předností testu ALBA je jeho velmi krátké trvání 2-3 minuty („kvalitní vyšetření paměti už nemůže být kratší“) a provedení bez pomůcek a dokonce zpaměti. Protože je test náročný, zachytí časné kognitivní deficity.

Administrace a vyhodnocení testu paměti ALBA loutkolékařem MUDr. Kašpárkem

MUDr. Kašpárek je loutka, která vyšetřuje testem ALBA další loutku jako pacientku. Všechny výroky pacientky jsou autentické komentáře sesbírané od mnoha pacientů. Poté Dr. Kašpárek vysvětluje, jak se má vyšetření správně vyhodnotit. Loutkové představení bylo zvoleno kvůli anonymitě pacientů, vytvoření scénáře autentických komentářů od mnoha pacientů a také proto, že autor testu a videa prof. Bartoš chtěl být původně loutkohercem. 

Administrace a vyhodnocení testu paměti ALBA zdravotní sestrou

Test ALBA může administrovat jakýkoli zaučený odborník. Zdravotní sestra ukazuje správnou administraci a vzápětí vyhodnocení paralelní druhé verze testu určené k opakovanému vyšetření se stejnými vlastnostmi jako první verze. Minimální kognitivní porucha může být kvantifikována na škále skórů ALBA s rozsahem 0-12 bodů. Test ALBA hodnotí více kognitivních funkcí a může posloužit k jejich první rychlé klasifikaci – paměť (amnézie), řeč (expresivní, kondukční a senzorická afázie) a praxie.

Videovyšetřování skutečných pacientů testem ALBA

Další videoukázky jsou dostupné na kanálu YouTube Aleše Bartoše.

Přednáškové představení testů ALBA a POBAV jejich autorem

Přednáška představuje praktický návod k identifikaci zapomětlivého pacienta formou zážitku vlastního vyšetření účastníků testem Amnesia Light and Brief Assessment (ALBA) a ukázkou videovyšetření testem Pojmenování obrázků a jejich vybavení (POBAV) k velmi rychlému vyšetření nejen paměti. Přednáška je na www.edumedic.cz akreditovaná ČLK. Zde po úspěšném absolvování testu 10 otázek je možné získat kredity do celoživotního vzdělávání od ČLK.

Články k testu ALBA

Další literatura k testu ALBA