Vážená paní, pane,

upozorňujeme Vás, že hodláte vstoupit na internetové stránky, které nejsou určeny široké veřejnosti, ale odborníkům, pedagogům nebo studentům. Mohl(a) byste získané informace nesprávně pochopit či interpretovat. Neneseme odpovědnost za jejich špatné využití.

Prohlašujete:

  1. že jste se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jste odborníkem, pedagogem nebo studentem a jste si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník, pedagog nebo student vstupem na tyto stránky vystavovala

Jak umíte vyšetřovat testy ALBA a POBAV?

Zde si můžete zjistit, jak ovládáte správně provést, vyhodnotit a interpretovat testy Amnesia Light and Brief Assessment (se zkratkou z počátečních písmen ALBA) a test POjmenování OBrázků A jejich Vybavení (se zkratkou z počátečních písmen POBAV).

Vytvořili jsme pro vás k tomu dva elektronické dotazníky. Každý obsahuje 40 otázek. Otázky jsou poměrně náročné a vyžadují již opravdu dobrou zkušenost s testy. Nejsou tedy určeny pro začátečníky. Na každou otázku může být VÍCE správných odpovědí, nikoli jen jedna.

Vyhraďte si na to klidnou chvíli. Zabere Vám to asi 30 min. Polovina předchozích osob vyplnila tento znalostní kvíz mezi 20-40 minutami.

Po vyplnění se můžete podívat, které otázky jste odpověděli správně a které špatně.

Zároveň Vám na Váš email přijde certifikát s procentuální úspěšností. :-)

Přejeme Vám příjemnou zábavu a úspěšné vyřešení co nejvíce otázek!