Rozhovor s počítačem

Vážená paní, vážený pane,

zdravíme Vás z Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Na našem pracovišti se dlouhodobě zabýváme vyšetřováním paměti pomocí různých testů, které by včas odhalily počínající poruchy paměti u demencí. 

Vyšetření osob s demencí probíhá osobním způsobem v ordinacích. Zhodnocení paměti a dalších podobných funkcí u většího počtu osoby by poskytovalo elektronické samovyšetření na dálku bez pomoci další osoby. K tomu je zapotřebí vyvinout počítačovou aplikaci, která by toho byla schopna.

Byli bychom rádi, kdybyste nám pomohli se zajímavým a praktickým výzkumem, jehož stěžejní součástí je rozhovor s počítačem. To posouvá dosavadní možnosti vpřed. Odpovědi z rozhovoru budou přepsány do textové podoby. Nakonec se z nich bude umělá inteligence učit, které texty patří normální osobě a naopak které pacientům s demencí či dalšími kognitivními poruchami.

Pokud by se podařilo vyvinout takovou inovativní počítačovou aplikaci, znamenalo by to prakticky neomezené počty vyšetření paměti z pohodlí domova v budoucnu.

Proto jsme připravili následující stránky, abyste se mohli zapojit a pomoci dobré věci a prestižnímu výzkumu. 

Nyní prosím vyberte, zda jste 

normální běžná osoba

nebo

lékař k odesílání pacientů na výzkum