Děti pacientů s demencí

Vyšetření paměti u dětí od pacientů s demencí nebo Alzheimerovou nemocí

Každý z nás má výskyt určitých nemocí v rodině. Jednou z takových nemocí u rodičů může být demence, Alzheimerova nemoc nebo nediagnostikované projevy s poruchami paměti, řeči nebo chování. Tato rodinná dispozice může vyvolávat oprávněné obavy u dospělých dětí takových rodičů. Zaznamenali jsme u nich zájem zjišťovat si své paměťové schopnosti a další duševní výkonnost. Proto nabízíme jejich vyšetření v rámci našeho výzkumu, který je zaměřen právě na dospělé děti – potomky pacientů s demencí. Tento výzkum organizuje prof. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. z Univerzity Karlovy 3. LF a FN Královské Vinohrady v Praze.

Koho hledáme?

Nabízíme vyšetření PAMĚTI a podobných funkcí ZDARMA ve Vinohradské nemocnici na pavilónu K1 v Praze 10. Jedná se o jednorázové vyšetření paměti skrze testové metody po dobu přibližně 45 minut. Takového výzkumu se může účastnit pouze takové dospělé dítě, které je schopno doložit písemnou lékařskou zprávou přítomnost Alzheimerovy nemoci nebo jiné demence u jednoho nebo obou rodičů. Nestačí tedy jen ústní sdělení, že tím údajně trpěl bez lékařského potvrzení. Takové osoby nepřijímáme, protože onemocnění rodiče není jisté.

Zapojte své známé do výzkumu paměti u zdravých osob

Když se zúčastníte našeho výzkumu, v současné chvíli se dozvíte o stavu Vaší paměti jen orientačně, nikoli s jistotou. Je to proto, že k výzkumu používáme naše metody, které jsme vyvinuli po několika letech ve Vinohradské nemocnici a na 3. lékařské fakultě UK.

Ke správnému vyhodnocení Vašich výsledků by totiž byly potřeba normy. Ty ale zatím nejsou známy. Pracujeme na nich v jiném projektu, který probíhá současně zde: České normy paměti (abadeco.cz). Podle předchozích zkušeností to zabere několik dlouhých let. Budeme rádi, když o vytváření norem dáte vědět známým, kteří NAOPAK NEMAJÍ ANI JEDNOHO Z RODIČŮ A IDEÁLNĚ SOUROZENCŮ A PRARODIČŮ s demencí, Alzheimerovou nemocí nebo poruchami paměti, řeči nebo chování. Dále musí splnit další kritéria, která jsou vyjmenována na dané internetové stránce.

Kdo se může přihlásit?

Pro zařazení do výzkumu je nezbytné splnit podmínku, že Váš otec nebo matka trpěli Alzheimerovou nemocí nebo jinou demencí. Přitom je nutné, abyste to byli schopni prokázat jakoukoli lékařskou dokumentací. Bez ní Vás není možné zařadit do našeho výzkumu.

Jak se můžete přihlásit?

Pokud splňujete kritérium rodičovského výskytu Alzheimerovy nemoci nebo jiné demence, prosíme, abyste nejdříve vyplnili VSTUPNÍ ELEKRONICKÝ DOTAZNÍK. V něm si potvrdíme podmínky vstupu do výzkumu a získáme na Vás kontakty pro dlouhodobou spolupráci.

Vaší účastí se automaticky zaregistrujete do naší databáze osob pro dlouhodobé sledování a další výzkumy, které by mohly přinést nová lékařská poznání pro další generace.

Co se stane potom?

Přijdete do Vinohradské nemocnice na pavilón K1 v Praze 10 na jednorázové vyšetření paměti a dalších funkcí pomocí testů a dotazníků po dobu přibližně 45 minut. Vyšetření provádějí studenti Univerzity Karlovy.

Splňujete kritérium rodinného výskytu demence a podpoříte náš výzkum paměti u dospělých dětí od rodiče s Alzheimerovou nemocí nebo jinou demencí?

Pak klikněte na odkaz níže a vyplňte elektronický dotazník. Na konci se rovnou můžete elektronicky objednat na vyšetření.

Vyplnit dotazník

Můžete nám také napsat na email abadeco.vyzkum@gmail.com a my se Vám ozveme.

Přejeme Vám krásný den a ať vás demence nepotká,

prof. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.

Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Univerzita Karlova 3. lékařská fakulta, Praha

 

se studenty Univerzity Karlovy