Normální běžná osoba

Je Vám nad 45 let nebo máte známého staršího 45 let?

Nabízíme Vám osobní vyšetření různými testovými metodami, jejichž součástí je inovativní vyšetření pomocí počítačové aplikace, která může v budoucnu poskytnout možnost samovyšetření z pohodlí domova! V současnosti to ještě není možné, protože teprve vyvíjíme tuto aplikaci a samovyhodnocení výsledků. Obojí jsou poměrně náročné úkoly. Vaše výsledky budou sloužit k tomu, aby se podle nich systém naučil, jak vypadají výkony od normálních běžných osob.

Vyšetření provádí mladé a zkušené magistry psychologie nebo logopedie v Praze ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na pavilónu K1 v místnosti dveří číslo 8, případně 9.

Ke zhodnocení užitečnosti aplikace je nezbytné vyšetřovat nejen touto aplikací, ale také jinými testovými metodami k porovnání.

Rádi bychom Vás pozvali na dvě vyšetření celkem v odstupu asi 3 měsíců. Jedna návštěva bude trvat přibližně 1 hodinu a druhá přibližně 1 a půl hodiny. Za účast na obou vyšetřeních obdržíte celkovou finanční odměnu 500 Kč jako naše poděkování.

Potěší nás, když dáte vědět rodině, Vašim příbuzným a známým, aby také zvážili svou účast a připojili se k dobré věci. Naše kapacity NEJSOU omezeny. Rádi vyšetříme každého, kdo splňuje uvedená kritéria.

Kdo se může přihlásit?

Pro zařazení do výzkumu je nezbytné splnit následující VSTUPNÍ KRITÉRIA: 

věk nad 45 let 

bez potíží s pamětí

bez rodinného výskytu demence nebo poruch paměti zjištěné lékařem u Vašich rodičů a sourozenců

žádné neurologické obtíže (bez epilepsie, bezvědomí, vážného poškození mozku)

psychické zdraví (bez deprese, bez závislosti na alkoholu nebo drogách)

čeština jako mateřský jazyk

Vítáme všechny s těmito kritérii, ale nejvíce si ceníme účasti osob se základním vzděláním nebo vyučením a také mužů. Ze zkušenosti víme, že je obtížné takové osoby získat a přitom jsou velmi důležití pro nastavení správných norem. Proto nás potěší, když se přihlásí dělníci, řemeslníci, pomocné síly v kuchyni, úklidoví pracovníci atd.

Jak se můžete přihlásit?

Pokud předběžně splňujete vstupní kriteria a máte o naši studii zájem, prosíme, abyste nejdříve vyplnili vstupní elekronický dotazník na odkazu:  https://1url.cz/Drgik. Zde mimo jiné uvedete důležité údaje z hlediska správného vyhodnocení výsledků (věk, vzdělání, pohlaví) a kontakty na Vás. 

Co se stane potom?

Po pozitivním vyhodnocení tohoto elektronického dotazníku se Vám ozveme s pozvánkou na vyšetření. Pokud nesplňujete vstupní kritéria, informujeme Vás, že nemůžete být zařazeni. 

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na viděnou! 

prof. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.

Mgr. Marie Krejčová (psycholožka), Mgr. Michaela Zapletalová (logopedka)

Neruologická klinika, FNKV Praha