Co to je demence?

Zjednodušeně řečeno jde o onemocnění, kdy pacient postupně přichází o svoje neurony rychleji než jeho zdraví vrstevníci. Neurony jsou základní jednotkou v našem mozku. Neurony jsou buňky, které se neumí obnovovat. To znamená, že když o nějaké neurony přijdeme, už nám žádné nové nevyrostou. Představme si svůj mozek, který postupně přichází o své buňky – neurony, a nakonec nám tam zůstanou jenom díry. Na tomto principu funguje i naše paměť a jiné naše dovednosti, které se dají shrnout pod pojem poznávací (kognitivní) funkce. Proto u většiny našich pacientů zjišťujme, že se jim postupně zhoršuje paměť. Toto onemocnění se souhrnně označuje jako demence.

A proč někdo přichází o tak důležité buňky, jako jsou neurony rychleji než ostatní?

Tuto otázku si vědci pokládají už několik desítek let. Panuje jistá shoda, že zřejmě je to závislé na vnějších okolnostech jako je např. strava, pohyb, kouření, alkohol atd. a těch vnitřních okolnostech jako je naše genetická výbava, tj. to s čím se narodíme a co do jisté míry předurčuje některá naše onemocnění. Vnější okolnosti můžeme sami ovlivnit – naším způsobem života a tím do jisté míry zpomalit rychlost nástupu onemocnění. Ale bohužel ty vnitřní okolnosti změnit nedokážeme.

Lze toto onemocnění léčit?

Bohužel zatím ještě ne, ale usilovně na tom spoustu vědeckých týmů pracuje. Léčba je založena na principu oddálení zhoršení poznávacích funkcí např. právě paměti. Proto se nedivte, když od lékaře uslyšíte, že se stav nezhoršil od minulé návštěvy, a přitom se na Vás usmívá – toto znamená, že jde o dobrou zprávu, úbytek neuronů se zpomalil! Proto je velice důležité přijít k lékaři co nejdříve, jakmile zaregistrujete u sebe či u svého příbuzného zhoršení paměti nebo ztrátu soběstačnosti apod.

Jaké další demence existují kromě Alzheimerovy nemoci? 

Kromě Alzheimerovy nemoci existují i jiná neurodegenerativní onemocnění mozku:

  • Frontotemporální lobární degenerace: pdf
  • Nemoc s Lewyho tělísky: pdf

Zjistěte ještě víc

Přednáška o Alzheimerově nemoci

Zde si můžete pustit video obsahující cca hodinovou přednášku prof. MUDr. Aleše Bartoše, PhD z UK 3. LF a FNKV, Praha o Alzheimerově nemoci pro laickou veřejnost i s následující diskuzí. Osvětová přednáška se konala v Ústřední městské knihovně Praha 8.10. 2019. Záznam natočil a zpracoval Ludvík Hájek pro Národní ústav duševního zdraví.

Více se o demencích dovíte zde: Demence: základní informace | NZIP.

Více se o péči o blízkou osobu s demencí dozvíte zde: Demence: péče o blízkého | NZIP.

INDEED

V r. 2021 skončil 3letý evropský grant Innovation for Dementia in the Danube Region (INDEED), jehož účelem bylo vyvinout elektronickou platformu ke vzdělávání o demencích. Je určena pro organizátory aktivit, instituce a firmy zabývající se kognitivními poruchami a demencemi.

O demencích se podařilo vytvořit výukové internetové stránky v angličtině www.indeed-project.eu. Je možné je používat jakkoli zdarma, takže např. pro různé výukové účely.  Budeme rádi, když je budete využívat nebo poskytovat dalším nebo informovat o nich kohokoli, pro koho by mohly mít užitek.

Slovenská modifikovaná verze je k dispozici zde: https://centrummemory.sk/inovacie-pre-demenciu

Webové stránky projektu: www.indeed-project.eu