Vážená paní, pane,

upozorňujeme Vás, že hodláte vstoupit na internetové stránky, které nejsou určeny široké veřejnosti, ale odborníkům, pedagogům nebo studentům. Mohl(a) byste získané informace nesprávně pochopit či interpretovat. Neneseme odpovědnost za jejich špatné využití.

Prohlašujete:

  1. že jste se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jste odborníkem, pedagogem nebo studentem a jste si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník, pedagog nebo student vstupem na tyto stránky vystavovala

Download the PICNIR tests

  • Pdf format of Door_PICNIR_Test_Form_2024: pdf
  • Word format of Door_PICNIR_Test_Form_2024: docx
  • Pdf format of Hedgehog_PICNIR_Test_Form_2024: pdf
  • Word format of Hedgehog_PICNIR_Test_Form_2024: docx